Utbildning solceller - Installation

Efterfrågan på att installera och montera solceller går stadigt upp och med det kommer också ett ökat behov av kunnigt branschfolk som genomgått en solceller-utbildning. Företag som står redo med en utbildad personalstyrka inom området är med i den ”gröna omställningen” till förnybar energi och kan snabbt möta marknadens behov.

Solceller – Utbildning

Det finns mycket att ta hänsyn till när solceller ska installeras. Det krävs både kunskaper kring förarbetet och de mer tekniska installationsbitarna. För att möta beställarens behov gäller det att göra ett så gediget förarbete som möjligt. Då fångar du in beställarens mål och visioner vilket är viktigt att ha med sig längre fram i processen.

För att bli ansvarig för installation måste du genomgå en utbildning inom ämnet. Här kommer ett förslag på en utbildning under en fullspäckad dag, för dig som vill hänga med i den växande solenergimarknaden!

Solceller-utbildning: Solcellsanläggningar - Installation och säkerhet

INSU har en solceller-utbildning för dig som vill planera och genomföra solcellsinstallationer. Lär dig allt om hur du går tillväga för att installera en solcellsanläggning och vilka lagar och standarder du behöver ha koll på. Kursen lägger störst fokus på de rent tekniska bitarna kring en solcellsinstallation, men du får också mycket ”tips och trix” som är bra att känna till i den rådgivande rollen med kunderna vi tog upp tidigare i texten.

Det finns också möjlighet att gå solcellskursen digitalt hos INSU. Kurserna är en dag och i kursavgiften ingår kursmaterial och handböcker som du kan bläddra i efter kursen för att fräscha upp minnet. En utbildad personalstyrka inom solenergi är en investering för framtiden när hela Sverige ställer om till förnybar energi.

4 saker du lär dig på utbildningen

1

Vilken solcellsanläggning passar tomten?

Många förknippar solceller med den klassiska lösningen med solpaneler på taket. Faktum är att solcellerna även finns i andra former, som takpannor och glasrutor. Att utgå från byggnaden, eller tomtens, förutsättning är viktigt i planeringsstadiet. Läs mer om hur du kan planera en solcellsanläggning hos Elsäkerhetsverket.

2

Takets förutsättningar

Ofta sitter solceller på taket i närmare 30 år. Det säger sig själv att taket behöver vara i gott skick innan installationen görs. Här förekommer ofta en enklare inspektion av taket som installatören och beställaren kommer överens om. I detta stadie kontrolleras det även om det finns utrymme för byggnadsställning eller kranbil runt huset.

3

Elanvändning per år

Ytterligare ett ämne som behandlas i förarbetet är hur stor elförbrukning beställaren vill få ut av solcellerna. Det är en bra idé att kolla på tidigare års elförbrukning. Tänk på att hellre ”budgetera” för en större elförbrukning än en för liten förbrukning. Detta då beställaren kan sälja egenproducerad el som blir över. På utbildningen lär du dig mer om vanliga frågor som kan komma upp i förarbetet, innan installationen dragit igång.

4

Fackmannamässig installation

Det är endast elinstallationsföretag som får installera solceller enligt lagboken. Företaget ska vara registrerat i Elsäkerhetsverkets register.
Läs mer om vem som får installera solceller i en artikel av Villaägarna. Utbildar du dig inom solcellsinstallation tar den tekniska biten upp en stor del av undervisningen. Mer om detta i nästa stycke!

Läs mer om solceller

Vill du utöka dina kunskaper om solceller? Läs mer om vad en professor i hållbar stadsutveckling har att säga om 5 saker att tänka på innan du köper solceller.