Solceller – utbildning för nya & erfarna

Efterfrågan på att installera och montera solceller går stadigt upp, och med det kommer också ett ökat behov av kunnigt branschfolk som genomgått en solceller-utbildning. Företag som står redo med en utbildad personalstyrka inom området är med i den ”gröna omställningen” till förnybar energi och kan snabbt möta marknadens behov.

Installera solceller

Det finns mycket att ta hänsyn till när solceller ska installeras. Det krävs både kunskaper kring förarbetet och de mer tekniska installationsbitarna. När en privatperson eller företag ska installera en solcellsanläggning så krävs det att en elektriker är på plats.
För att bli ansvarig för installation måste du genomgå en solceller-utbildning. På denna sida får du som erfaren och ny i branschen tips på utbildningar.

Kvalificerad solcellsinstallatörsutbildning

Cramoskolan erbjuder en omfattande utbildning för solcellsinstallatörer, som täcker säkerhetsaspekter vid arbete på tak, inklusive ställningsbygge och fallskydd. Denna tvådagars kurs med tillägg av E-learning ger deltagarna nödvändiga kunskaper i riskbedömning, lagar, och praktiska färdigheter såsom HLR med hjärtstartare. Efter avslutad solcellsinstallatör utbildning och godkänt prov erhålls utbildningsbevis, och ackreditering för ID06 kompetensdatabas ingår. Kursen kräver att deltagaren är över 18 år och har god förståelse i svenska.

Solceller-utbildning för erfarna

Är du utbildad installatör eller projektledare och vill lära dig mer om installation och säkerhet till en solcellsanläggning? Då vill vi tipsa dig om en solceller-utbildning från INSU Lär dig allt om hur du går till väga för att installera en solcellsanläggning och vilka lagar och standarder du behöver ha koll på. Kursen lägger störst fokus på de rent tekniska bitarna, men du får också mycket tips som är bra att känna till i rollen som solcellsinstallatör.
Denna solceller-utbildning är endast för dig som har grundläggande kunskap om elinstallationer. INSU erbjuder även kursen i ett digitalt format för dig som inte kan vara på plats. Kursen är i en dag och i kursavgiften ingår kursmaterial och handböcker. En utbildad personalstyrka inom solenergi är en investering för framtiden när hela Sverige ställer om till förnybar energi.

4 saker du får lära dig på utbildningen

1. Solcellers förutsättningar

Många förknippar solceller med den klassiska lösningen med solpaneler på taket. Faktum är att solcellerna även finns i andra former, som takpannor och glasrutor. Att utgå från byggnaden, eller tomtens, förutsättning är viktigt i planeringsstadiet. Läs mer om hur du kan planera en solcellsanläggning hos Elsäkerhetsverket.

2. Takets förutsättningar

Ofta sitter solceller på taket i närmare 30 år. Det säger sig själv att taket behöver vara i gott skick innan installationen görs. Här förekommer ofta en enklare inspektion av taket som installatören och beställaren kommer överens om. I detta stadie kontrolleras det även om det finns utrymme för byggnadsställning eller kranbil runt huset.

3. Elanvändning per år

Ytterligare ett ämne som behandlas i förarbetet är hur stor elförbrukning beställaren vill få ut av solcellerna. Detta då beställaren kan sälja egenproducerad el som blir över, och många budgeterar därför för en högre elförbrukning. På utbildningen lär du dig mer om vanliga frågor som kan komma upp i förarbetet, innan installationen görs.

4. Fackmannamässig installation

Det är endast elinstallationsföretag som får installera solceller enligt lagboken. Företaget ska vara registrerat i Elsäkerhetsverkets register för att få tillåtelse. I denna solceller-utbildning får du lära dig mer om dessa regler och hur en fackmannamässig installation ska gå till. En stor del av kursen fokuseras på just installation och teknik.

Utbilda dig till solcellsmontör

Går du i tankarna att utbilda dig till solcellsmontör? Framtiden för denna yrkesgrupp ser ljus ut då intresset för solceller bara ökar och ökar. Som solcellsmontör kan du arbeta både inom montering och projektering.
Det är en stor fördel om du har en tidigare utbildning inom branschen som t.ex. VVS:are eller elektriker. För dig som inte har tidigare utbildningar från samma bransch finns yrkesutbildningar till soleltekniker. De är vanligtvis mellan 1–2 år och du kan studera både i klassrum och på distans.

Solceller

Om solceller

För att kunna producera och använda solenergi krävs det att du har solceller som fångar upp solens strålar.

För- & nackdelar

Tänk att solen lyser så starkt att vi kan utvinna energi från den – nog med energi för att ge liv åt allt som växer på vår jord.

Installera solceller

Installera solceller hemma

Att installera solceller hemma behöver inte vara jobbigt eller tidskrävande.

Husbil & båt

Att installera solceller på din båt eller husbil kan göra din semester eller utflykt enklare.

För företag

Att investera i solceller är väldigt gynnsamt för ert företag. Genom att utnyttja de stora ytorna kan ni producera er egen el

Lagra & sälja

Batterilagring

Det finns mängder av fantastiska fördelar med användningen av solceller.

Sälja solel

Att sälja solel är ett bra alternativ för dig som producerar mer el än du behöver.